top of page

SỰ KIỆN - GIẢI ĐẤU

GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CẤP ĐỘ STONE

Giải nội bộ dành cho hcọ viên trong cùng cấp độ của Cờ Quốc Tế Stone.

Giải được tổ chức vào tháng 2, 5 và 10 hàng năm

GIẢI SMART'N SMILE 

Offline: Giải được mong đợi tổ chức vào tháng 6 hàng năm, thút hàng trăm học sinh từ các tỉnh thành dành cho các học viên không chuyên và bán chuyên.

Online: Đăng kí vào đội "hoccovuaonline.com" trên lichess.com để nhận được thông báo và cập nhật thường xuyên.

GIẢI CHESS IS FUN

Giải online giao lưu đồng đội của học viên Cờ Quốc Tế Stone với các bạn cùng đam mê trong nước và quốc tế.

Giải được tổ chức thường xuyên và liên tục mỗi tuần.

CÁC GIẢI QUỐC TẾ

Nhằm hỗ trợ các học viên tham gia thi đấu trên đấu trường Thế Giới. Học viên Cờ Quốc Tế Stone sẽ được cập nhật thông tin và hỗ trợ chuẩn bị tham gia giải với các chương trình đào tào chuyên nghiệp.

bottom of page